JoJo's Bizarre Adventure

JoJo's Bizarre Adventure nổi tiếng với phong cách và tư thế nghệ thuật mang tính biểu tượng, thường xuyên đề cập đến âm nhạc và thời trang phổ biến của phương Tây, và các trận chiến sáng tạo xoay quanh các Stands, các biểu hiện tâm lý-tâm linh với khả năng siêu nhiên độc đáo

Filters