Hình thức thanh toán

Sau khi đặt hàng, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận một trong các hình thức thanh toán sau đây:

 

- COD: Các bạn cần trả thêm phí COD.

- Chuyển tiền trước: Các hình thức chuyển tiền:

Banking

* TP Bank Hà Nội: 01360988001, Đào Thuỳ Linh, chi nhánh: Hội Sở

  
Ví momo* Đào Thuỳ Linh - 0389868000